Prijava

Thursday, 23 December 2010 12:39

Obilazak SPP-a i priznanja

Written by
Rate this item
(0 votes)
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT

Obilaznica Slavonski planinarski put - SPP osnovana je 27. srpnja 1957. godine. Bila je prva planinarska obilaznica u Hrvatskoj, a u početku se zvala Slavonska planinarska i skijaška transferzala. Početak je bio na željezničkoj postaji Londžica. Trasa je bila povezana na Krndiji, Papuku i Psunju, a Požeška i Dilj gora su bile zastupljene točkasto.
S vremenom se mijenjala, nadopunjavala, a atribut skijaška s vremenom je nestao. Obilaznica je imala 20 kontorlnih točaka, a bila je gotovo upola kraća od današnje. Prije Domovinskog rata su izdana 4 dnevnika formata cca 7 x 10 cm.

Nakon Domovinskog rata SPP je obnovljen i ponovno otvoren 1. srpnja 2000. godine. Nova trasa imala je 18 kontrolnih točaka i oblik potkove s početkom na Omanovcu iznad Pakraca, a završetkom na Petrovom vrhu kod Daruvara. U toj verziji trasa nije išla preko planinarskog doma i vrha Lapjak. To je ispravljeno 2003. godine, kada je tiskano drugo poslijeratno izdanje dnevnika SPP-a s 20 KT.

Slavonski planinarski savez je 2011. godine započeo s održavanjem "Pohoda slavonskim planinama" i otvorio novu dionicu koja spaja Planinarske domove Petrov vrh i Omanovac. Tiskanjem trećeg izdanja dnevnika s 35 kontrolnih točaka (31 obavezna i 4 neobavezne) 2011. godine, SPP je postao kružna obilaznica.

Četvrto izdanje dnevnika, tiskano 2021. godine ne donosi promjene u osnovnoj koncepciji, nego nužne promjene trase na nekim područjima i potpuniji opis puta s preglednijom informativnom kartom. Sada su sve kontrolne točke obavezne, a samo je KT-5 premještena na novu lokaciju (ranije Široki brijeg, a sada Velika poljana)

Put je organizacijski podijeljen u dionice:

 1. "Psunj": pl. dom Petrov vrh - pl. kuća Strmac (49km)
 2. "Babja i Požeška gora": pl. kuća Strmac - Orljava (47km)
 3. "Dilj gora": Most na Orljavi - pl. kuća Borovik (61km)
 4. "Krndija": pl. kuća Borovik - pl. dom Jankovac (75km)
 5. "Papuk": pl. dom Jankovac - pl. dom Petrov vrh (48km)

Nadziru ih povjerenici dionica, ujedno članovi Komisije za SPP i druge planinarske putove udruge Slavonski planinari.

 

DNEVNIK SLAVONSKOG PLANINARSKOG PUTA

Planinarska društva ili pojedinci mogu ovaj dnevnik naručiti putem telefona ili e-adrese:

091/1777-907 (Daniel Križanec)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cijeni dnevnika dodaje se poštarina.

 

KONTROLNE TOČKE

Slavonski planinarski put ima 35 kontrolnih točaka. Opširnije o kontrolnim točaka pročitajte ovdje...

 

OBILAZAK I PRIZNANJE OBILASKA

Slavonski planinarski put se obilazi u proizvoljnom smjeru i nije vremenski ograničen. Obilazak je na vlastitu odgovornost (valja se unaprijed raspitati o dijelu trase koji planiramo obilaziti), uz poštivanje pravila sigurnog boravka u planinama.

Za stjecanje Značke Slavonskog planinarskog puta potrebno je obići svih 35 kontrolnih točaka i na njima otisnuti pečate u dnevnik (obavezno nosite jastučić za pečate sa sobom). U slučaju da na KT nema pečata ili ga niste pronašli, priznaje se fotografija na kojoj se vidi obilaznik u prepoznatljivom ambijentu kontrolne točke. Te fotografije mogu se poslati e-poštom. Pečati se nalaze u odgovarajućim kutijama na mjestu KT ili u planinarskim objektima.

 

NAKNADNO DOKAZIVANJE OBILASKA KT

Stari dnevnik SPP-a (iz 1980.) kao ni dnevnici obnovljene trase s 18 i 20 KT (iz 2000. i 2003.) od 02.03.2013. godine više se ne ovjeravaju, ali se obilazniku priznaju sve KT koje je obišao i u njemu ovjerio. Potrebno ih je, kao dokaz, priložiti uz novi dnevnik s 35 KT (iz 2011. ili 2021. godine), uz koji se stječe značka SPP-a. U dnevniku iz 2011. godine je 31 KT bila obavezna, a 4 neobavezne i u njima se priznaju prema tim pravilima.

 

DODJELA SPOMEN ZNAČKE SPP-a

Uredno ispunjen dnevnik, s pečatima KT (ili fotografijama u prilogu), treba poslati na adresu:

Daniel Križanec - Fides
Martina Divalta 66
31000 Osijek

mob: 091/1777-907

Nakon provjere ispravnosti, u roku od 30 dana, SP vraća dnevnik (i fotografije) vlasniku zajedno s pripadajućom numeriranom značkom uz naknadu za poštarinu.

 

DRUGA PRIZNANJA OBILAZNICIMA

Turni obilazak SPP-a, u neprekinutom prolazu, posebno se evidentira a obilaznicima pripada priznanje "Kamilo Firinger". Isto priznannje pripada obilazniku za svakih 5 ovjerenih dnevnika SPP-a bez vremenskog ograničenja obilaska.

Da bi turni obilazak bio priznat, potrebno je prijaviti početak i završetak na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijelazni pehar Slavonskog planinarskog puta je priznanje planinarskoj udruzi članici HPS-a, koja u prethodnoj godini ima najviše obilaznika s ovjerenim dnevnikom Slavonskog planinarskog puta.

Udruga Slavonski planinari dodjeljuje priznanja sudionicima organiziranih Pohoda slavonskim planinama (SPP) što je regulirao posebnim pravilnikom.

 

VODIČI I ZEMLJOVIDI

Slavonski planinarski put prolazi preko svih slavonskih planina i gora. Njegove dionice su opisane u dnevniku SPP-a, tiskanim planinarskim vodičima dr. Željka Poljaka i Alana Čaplara, e-aplikaicjama HPS i drugih portala za planinarstvo, boravak u prirodi itd. Sve te informacije pisane su prema stanju u vrijeme nastanka pa svakako valja provjeriti sktualno stanje na ovim stranicama ili u direktnom kontaktu s povjerenicima dionica. Ovo je naročito važno ukoliko se namjerava raditi višednevne ture po SPP-u.

Aktualni gpx trag vezan uz SPP može se preuzeti ovdje, a za sve druge planinarske putove u okolini iz Registra planinarskih putova HPS-a.

Cijelo područje (osim malog dijela oko KT-16 Borovik) pokriveno je kartama HGSS (Papuk, Krndija, Dilj gora, Požeška gora, Babja gora i Psunj), a veći dio i kartama tvrtke SMAND (važno: na kartama ovog izdavača koriste se interne brojčane oznake putova, potpuno različite od oznaka iz Registra planinarskih putova HPS-a koje se postupno uvode na svim putokazima.)

Odlična alternativa svim tiskanim kartama je korištenje Interaktivne karte HPS-a. Preporučamo koristiti TK25 kao podlogu i učitati gpx tragove na željenom području te prema tome planirati pristup, hodačke ture, odmorišta i noćenja. Isječci IK mogu se spremiti na pametni telefon ili tiskati na papir.

Od Petrovog vrha (Krndijskog) na istoku pa do Johanesberga i Starog Zvečeva na zapadu, SPP prolazi kroz Park prirode Papuk. Boravak u Parku prirode "Papuk" se naplaćuje samo na području Jankovca a planinari imaju popust.

Uz uobičajene markacije, trasa SPP-a je označena brojevima:
101 na Papuku, 201 na Krndiji, 301 na Psunju, 401 na Dilj gori i 501 na Požeškoj i Babjoj gori.
Izuzetak su samo silasci s grebena do jezera Orahovica (236) i povratk prema Kapovcu(237) te silazak od Češljakovačkog visa do pl. doma Lapjak (110) i povrtak prema Jankovcu (111).

 

VAŽNO

SPP većinom prolazi šumskim područjima, podložnim eksploataciji i povremenim vjetrolomima, te probijanju novih šumskih cesta, gdje pri tome često stradavaju planinarske markacije i putokazi što otežava orijentaciju. Također su moguća i značajna privremena ili trajna odstupanja od opisa trase. Preporuka je svakom obilazniku da provjeri aktualno stanje i moguće promjene na www.slavonski-planinari.hr. Na istom mjestu mogu se pronaći imena i kontakti s koordinatorom SPP

 

PREPORUČAMO:

 • ne odlazite na obilazak SPP-a nepripremljeni, posebice ako se radi o cjelodnevnim i višednevnim turama
 • vodite računa da izvori označeni na kartama mogu biti zamuljeni ili bezvodni - pogotovo ljeti
 • dobro je uz sebe imati GPS uređaj, telefon i karte terena kojima prolazimo
 • na mnogim mjestima nema mobilnog signala ili je jako nestabilan pa nije moguća komunikacija i korištenje online aplikacija za navigaciju
 • u slučaju nailaska na organizirani lov potrebno je to područje zaobići prema preporuci lovaca koji ga osiguravaju
 • SPP se ne preporuča obilaziti za velikih vrućina, po dubokom snijegu i po kišovitom, vjetrovitom, maglovitom i jako mokrom vremenu
 • u toplim mjesecima ponesite repelent jer su šume pune komaraca i drugih insekata
 • bez obzira što planinarski putovi u Slavonskom gorju nisu tehnički zahtjevni, svakako treba nositi visoke cipele-gležnjače sa čvrstim đonom za besuće uz preporuku korištenja štapova za hodanje, naročito na uzbrdicama i nizbrdicama.
 

SPP, kao i sve druge planinarske putove, obilazi se na osobnu odgovornost!!!

 

 

 

Read 8229 times Last modified on Wednesday, 01 June 2022 07:33