Prijava

Tuesday, 17 May 2011 15:29

Pravilnik o dodjeli priznanja

Rate this item
(0 votes)

Na temelju članka 18. Statuta, Skupština Slavonskog planinarskog saveza, održana 07.03.2015. godine u Velikoj, donosi novi


PRAVILNIK O DODJELI PRIZNANJA SLAVONSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

Članak 1.

Skupština Slavonskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu SPS), na obrazloženi prijedlog Komisije za priznanja, odobren od Upravnog odbora, dodjeljuje sljedeća priznanja :

 1. „Đuro Pilar” – najviši oblik priznanja za naročite uspjehe pojedinca na razvitku planinarstva na području Slavonije.
 2. „Julije Kempf“ – najviši oblik priznanja za naročite uspjehe planinarske udruge na razvitku planinarstva na području Slavonije.
 3. „Dragutin Lerman” – za izuzetne uspjehe u visokogorskom planinarenju, alpinizmu ili ekspedicijskim pohodima u daleke i manje poznate krajeve 
 4. „Antun Petković” – za izuzetan doprinos u organizaciji i unaprjeđenju  rada   planinarskih udruga.
 5. „Kamilo Firinger“ – za poticanje obilaska Slavonskog planinarskog puta 


Druga prigodna ili posebna priznanja te zahvalnice pojedincima ili institucijama može samostalno dodijeliti Upravni odbor u ime Saveza


Članak 2.

Priznanje “Đuro Pilar” je najviši oblik priznanja za naročite uspjehe pojedinca u razvitku planinarstva na području Slavonije.

Priznanje se dodjeljuje planinarima iz Društava članica SPS, koji su se u svom cjelokupnom planinarskom radu istakli u organizacijskom djelovanju, širenju masovnosti planinarskih udruga, školovanju planinara, izgradnji ili održavanju planinarskih objekata i putova, zaštiti prirode i drugim aktivnostima od naročitog značaja za razvoj planinarstva u Slavoniji.

Priznanje “Đuro Pilar” nosi naziv u znak sjećanja na akademika dr. Đuru Pilara (1846. – 1893.), rođenog u Slavonskom Brodu, istaknutog geologa, jednog od osnivača Hrvatskog planinarskog društva (1874.), neumornog planinarskog radnika, propagatora prirodnih ljepota i znamenitosti Slavonije, planinarskog publicistu i humanistu, koji je svojim radom zaslužan za razvoj planinarstva u Slavoniji i Hrvatskoj.

Priznanje ima oblik plakete s likom dr. Đure Pilara, uz koju se dodjeljuje pisano priznanje. 

Priznanje se može dodijeliti samo jednom u toku života pojedinca.

Članak 3.

Priznanje “Julije Kempf” je najviši oblik priznanja za naročite uspjehe planinarske udruge u razvitku planinarstva na području Slavonije.

Priznanje se dodjeljuje planinarskim udrugama, članicama SPS, koje su se u svom cjelokupnom planinarskom radu istakle u organizacijskom djelovanju, širenju masovnosti planinarske udruge, školovanju planinara, izgradnji ili održavanju planinarskih objekata i putova, zaštiti prirode i drugim aktivnostima od naročitog značaja za razvoj planinarstva u Slavoniji.

Priznanje “Julije Kempf” nosi naziv u znak sjećanja na hrvatskog povjesničara, književnika i muzealca, neumornog planinarskog radnika, osnivača drugog planinarskog društva u Slavoniji, začasnog člana HPD-a, propagatora prirodnih ljepota i znamenitosti Slavonije, suradnika Hrvatskog planinara i socijalno angažiranog gradonačelnika Požege. Julije Kempf (Požega 1864.- Požega 1934.) je svojim radom zaslužan za razvoj planinarstva u Slavoniji i Hrvatskoj.

Priznanje ima oblik plakete s likom Julija Kempfa, uz koju se dodjeljuje pisano priznanje. 

Priznanje se može dodijeliti više puta u toku života (postojanja) planinarske udruge.

Priznanje mogu dobiti planinarske udruge koje u kontinuitetu postoje najmanje 15 godina.

Priznanje se može dobiti više puta uz razmak dodijele priznanja od najmanje 10 godina. 


Članak 4.

Priznanje “Dragutin Lerman” je priznanje za izuzetne uspjehe u organiziranom visokogorskom planinarenju, alpinizmu ili ekspedicijskim pohodima u daleke i manje poznate krajeve.

Priznanje se dodjeljuje planinarima i planinarskim udrugama koji su se istakli u protekloj godini u stručnim planinarskim aktivnostima u i izvan Republike Hrvatske.

Priznanje  “Dragutin Lerman” nosi naziv u sjećanje na humanistu, svjetskog putnika i istraživača, putopisca i velikog prijatelja naroda Afrike Dragutina Lermana (1863. – 1918.), rođenog u Požegi, koji je cijeli svoj život posvetio naučnim putovanjima, stvarajući na njima mostove prijateljstva između lokalnog stanovništva i naših krajeva, osobito Slavonije, čiju je kulturnu baštinu obogatio etnografskom zbirkom koja se čuva u Etnografskom muzeju u Zagrebu i u Muzeju Požeške kotline.

Priznanje ima oblik plakete s likom Dragutina Lermana, uz koju se dodjeljuje diploma.

Priznanje se može dodijeliti pojedincu ili planinarskoj udruzi više puta.

Članak 5.

Priznanje “Antun Petković” je priznanje  za izuzetan doprinos u organizaciji i unaprjeđenju rada planinarskih udruga, promidžbi planinarskih udruga i djelatnosti te privlačenju novih članova, naročito mladeži.

Priznanje se dodjeljuje:

 1. istaknutim i cijenjenim planinarima, koji su svojim radom jasno pokazali da im je stalo do općeg dobra svoga društva i, naročito, Slavonskog planinarskog saveza
 2. planinarskim udrugama koje su se istakle u provođenju programskih načela planinarske organizacije uopće, naročito kroz djelovanje u Slavonskom planinarskom savezu.

Priznanje “Antun Petković” nosi naziv u sjećanje na profesora Antuna Petkovića – Tunu (1903. – 1983.), rođenog u Požegi, poznatog planinarskog pedagoga, zaljubljenika u prirodne ljepote Slavonije, planinarskog publicistu, predsjednika Planinarskog odbora Slavonije i člana Glavnog odbora Planinarskog saveza Hrvatske. Cijeli radni vijek posvetio je širenju planinarske ideje među planinarima Slavonije, a naročito među mladim generacijama.

Priznanje ima oblik plakete s likom Antuna Petkovića, uz koju se dodjeljuje diploma.

Priznanje se može dodijeliti pojedincu ili planinarskoj udruzi više puta.

Članak 6.

„Dr Kamilo Firinger“ – za poticanje obilaska Slavonskog planinarskog puta 

 Priznanje se dodjeljuje:

 1. pojedincima za poticanje obilaska Slavonskog planinarskog puta kroz osobni primjer višekratnih obilazaka (najmanje 5) i ovjerenih dnevnika SPP-a (priznaje se i obilazak biciklom ali uz najmanje 3 obilaska pješačenjem), obilazak u jednoj neprekinutoj turi ili na neki drugi način koji zahtjeva poseban psihofizički angažman. Ovjera dnevnika odnosi se na period poslije 01.07.2000. godine.
 2. u obliku „Prijelaznog pehara Slavonskog planinarskog puta“ za planinarsku udrugu s područja Republike Hrvatske, koja je u protekloj godini imala najviše članova s ovjerenim dnevnikom SPP. Obilazak se dokazuje temeljem evidencije ovjerenih dnevnika koja se vodi u Slavonskom planinarskom savezu. 


Priznanje je dobilo ime po dr Kamilu Firingeru (Daruvar 1893. –  Osijek 1984.), doktoru pravnih znanosti, odvjetniku, novinaru, arheologu, planinarskom piscu i arhivisti, osnivačem osječkog arhiva, institucije koja danas nosi naziv Državni arhiv u Osijeku. Osnivač je Planinarskog društva Jankovac 1925. godine. Planinari ga i danas nazivaju „ocem slavonskog planinarstva“, a osnivač je i prvi predsjednik Slavonskog planinarskog saveza 1962., te jedan od pokretača prve planinarske transverzale (obilaznice) u Hrvatskoj – Slavonskog planinarskog puta iz 1957. godine. 

 1. priznanje pojedincima je pisano priznanje s likom Kamila Firingera. Priznanje Kamilo Firinger se može pojedincu dodijeliti više puta.           
 2. prijelazni pehar SPP ostaje u posjedu udruge jednu godinu, do predaje sljedećoj dobitnici. Pehar je unikatni, ručni rad samoukog umjetnika Tomislava Katavića iz Donje Motičine, izrađen od bagremova drva na podnožju od kamena s Krndije. U dnu tijela ugrađen je metalni znak SPP-a. U trajno vlasništvo udruga dobiva pripadajuće pisano priznanje s likom dr Kamila Firingera, na kojem će pisati godina u kojoj su posjedovali prijelazni pehar.


Pehar se može dodijeliti udruzi onoliko puta koliko puta ista bude imala najviše ovjerenih dnevnika SPP-a u prethodnoj godini. 

Članak 7.

Druga prigodna ili posebna priznanja te zahvalnice pojedincima ili institucijama može samostalno dodijeliti Upravni odbor u ime Saveza. Pojedinosti o nazivu, prigodi i pravilima dodjele tih priznanja donose se posebnom odlukom Upravnog odbora.

Članak 8.

Sva priznanja se u pravilu dodjeljuju na Godišnjoj Skupštini Slavonskog planinarskog saveza. Priznanja iz nadležnosti Upravnog odbora mogu se dodijeliti i nekom drugom prigodom.

Članak 9.

Dodjelu priznanja mogu predložiti članice Slavonskog planinarskog saveza, Upravni odbor ili Komisija za priznanja SPS-a.  Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti dostavljen u pisanoj formi, obrazložen s činjeničnim podacima i potpisan od predsjednika udruge predlagača. 

Prijedlog se šalje Upravnom odboru SPS-a, koji ga dalje prosljeđuje na daljnje postupanje Komisiji za dodjelu priznanja.

Prijedlog se mora dostaviti najkasnije 60 dana prije zakazane Godišnje skupštine SPS, kako bi ga Komisija za dodjelu priznanja mogla na vrijeme razmotriti.   

Upravni odbor Slavonskog planinarskog saveza vratit će predlagaču nepotpun prijedlog radi dopune. Isto tako će vratiti i prijedlog iz kojeg je vidljivo da predloženi član ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.  

Članak 10.

U slučaju gubitka ili nestanka priznanja, nosilac priznanja može dobiti na temelju pismenog traženja i obrazloženja duplikat priznanja koji se naplaćuje i može se zatražiti samo jedanput. 

Članak 11.

Upravni odbor Slavonskog planinarskog saveza vodi evidenciju priznanja. Popis priznanja se javno objavljuje. 

Članak 12.

Na odluku Skupštine, predlagatelji imaju pravo žalbe u roku od 30 dana. Žalba se podnosi u pisanom obliku.

Članak 13.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležni su Skupština i Upravni odbor Slavonskog planinarskog saveza. 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja (07.03. 2015.) Stupanjem na snagu istog, prestaje važiti Pravilnik donesen 19.03.2011. u Slavonskom Brodu.

Predsjednik Slavonskog planinarskog saveza
Otmar Tosenberger

Read 5825 times Last modified on Thursday, 29 October 2015 07:05