Prijava

Slavonski planinari

Slavonski planinari

Zapisnik sa prve, konstituirajuće sjednice Upravnog odbora SP u mandatu 2018.-2022.

Sjednica je održana 19. prosinca 2018., s početkom u 19,00 sati, na poziv novoizabranog predsjednika udruge Slavonski planinari (SP) Predraga Livaka, u dvorcu "Kutjevo" u Kutjevu. Uz članove UO, pozvani su i članovi Nadzornog odbora te Suda časti kako bi se i oni konstituirali te da se svi bolje upoznamo na početku mandata.
Na sjednici su prisutni predsjednik Predrag Livak i članovi UO: Hrvoje Tržić, Krešimir Slobodnjak, Mario Ripli i Otmar Tosenberger a opravdano odsutni Milijan Žulj i Igor Nađ. Iz NO su prisutni Nada Razumović i Anica Filipović dok je Zoran Milaković opravdano odsutan. Sud časti je prisutan u punom sastavu: Slavko Pokorny, Krešimir Kušenić i Mila Andrić

U pozivu je predložen a na sjednici prihvaćen dnevni red:
1. Konstituiranje UO, NO i SČ
2. Plan rada Upravnog odbora za 2019. - prijedlozi za sadržaj i način rada
3. Razno

1)

Kako nisu izabrani na izbornoj Skupštini, UO je između svojih članova jednoglasno izabrao Hrvoja Tržića za dopredsjednika i Otmara Tosenbergera za tajnika SP. Nadzorni odbor je između sebe izabrao Nadu Razumović za presjednicu a Sud časti Slavka Pokornya za predsjenika. Time su konstituirani organi upravljanja SP. Na laže se novoizabranim komisijama da se sastanu i kostituiraju (izaberu predsjednika te usvoje operativni plan rada) te o tome podnesu izvještaj najkasnije na Izvještajnoj Skupštini SP koja će se održati 2.ožujka.

2)

Plan rada UO, prijedlozi za prioritete:

1. formiranje županijskih saveza i njihovo povezivanje u SP, statusno organizacijska pitanja
2. status i uloga stanica HGSS u SP
3. problematika ubiranja članskog doprinosa (zaostaci, iznos i način ubiranja) i financiranja rada iz drugih izvora
4. nastojati povezati/učlaniti sve planinarske udruge s područja djelovanja u SP
5. posjetiti sve župane i turističke zajednice slavonskih županija, prezentirati interese, kratkoročne i dugoročne planove SP, te dogovoriti suradnju.
6. Povezati se s razvojnim agencijama županija i gradova radi sudjelovanjima u drugim projektima i pokretanju vlastitih
7. održati sastanak s vodstvom PP Papuk o mogućnostima suradnje i problematici održavanja planinarskih putova i naplate posjete planinarima
8. edukacija/radionica za sadašnje i buduće dužnosnike članica
9. zaključiti promjene na trasi SPP i izdati novi dnevnik i promotivnu brošuru
10. osim postojećih, pronaći dodatne načine popularizacije obilaska SPP, 5uPG i drugih manje korištenih putova i obilaznica te poticati obnovu i osnivanje novih obilaznica
11. dodatno popularizirati Krndiju, Požešku i Dilj goru
12. poraditi na organiziranju rada markacista, stanica markacista, financiranje, tehnička potpora, odnosi sa šumoposjednicima itd
13. pratiti natječaje za projekte i konkurirati kao partner ili samostalno,
14. jednom godišnje organizirati izlet SP za sve članice, autobus
15. osim MDP, obilježavati i Međunarodni dan planinara, 7. ožujka (posvetiti skupštinu)
16. marketing, promotivni proizvodi, tiskovine i publikacije
17. završiti knjigu 120 godina slavonskog planinarstva (Đorđe) i Povijesnicu slavonskih planinarskih okupljanja (Roček)
18. osmisliti i ustrojiti sustav unutarnjeg informiranja kao i plasiranja informacija o našem radu (SP i članice) prema van: ažuriranje i, po potrebi, rekonstrukcija web stranice, korištenje facebook i instagram stranice na način da budu najbolje moguće iskorištene.
19. Potrebna je što veća službena prisutnost SP (UO) na akcijama, manifestacijama i Skupštinama članica
20. Prisutnost u elektronskim i tiskanim medijima

Dogovoreno je da će sjednice UO biti u različitim mjestima, po potrebi, najmanje 4 puta godišnje. Koristiti termine tradicionalnih akcija za odžavanje sjednica. Rad između sjednica će se odvijati elektronskim putem a i same sjednice se mogu održavati elektronskim putem.

Pojedine teme će se pripremati po dogovorno prihvaćenim zaduženjima članova UO u koordianciji s Komisijama SP i, po potrebi, angažiranih vanjskih suradnika

Konkretno dogovorena zaduženja:

stavka 19 - svi članovi UO, prema dogovoru
stavka 14 - Krešimir, Mario, Hrvoje - prijedlog puta, Stanica PV Slavonija
stavka 15,16 i 18 – Mario, Hrvoje i Komisija za povijest i informIranje
stavke 1 - 8 – Predrag, Hrvoje, Otmar
stavke 9 - 13 – Otmar i Komisija za SPP i PP
stavka 17 – Otmar i Komisija za povijest i informiranje
stavka 20 – Predrag, Hrvoje

Dogovoreno je da se redovna Izvještajna godišnja Skupština SP održi u Pl. domu Lapjak u Velikoj, u subotu, 2. ožujka 2019.
Prije Skupštine treba održati sjednicu UO, prethodno pripremljena informacijama i raspravom elektroničkim putem (e-mail)

 

3)

Po završetku službenog dijela, sudionici su obišli nedavno temeljito obnovljeni dvorac uz vodstvo domaćina(domara) te se zadržali u ugodnom druženju. Prije odlaska je napravljena zajedničaka fotografija.

Zapisnik sastavio Otmar Tosenberger, tajnik SP

 

PS

Iako se ne radi o događaju koji ulazi u ovaj zapisnik, neka ostane zabilježeno da smo te zimske večeri proveli zadnje lijepe trenutke s velikim čovjekom, planinarom i prijateljem – Slavkom Pokorny – Slivom. Kada smo se na rastanku pozdravljali, nismo mogli ni slutiti da će nas već slijedećeg dana zauvijek napustiti. Stradao je nesretnim slučajem, radeći na planinarskom domu Petrov vrh, kojega je toliko volio.

 

U Našicama, 24. 11. 2018.g.

ZAPISNIK
sa izborne godišnje Skupštine

Skupštinu otvara predsjednik Otmar Tosenberger , te predlaže dnevni red i radna tijela Skupštine

Dnevni red:

1) izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma
2) izvještaj o radu SP od zadnje skupštine, rasprava i usvajanje
3) analiza rada SPS/SP u mandatu 2014.-2018., rasprava i usvajanje
4) financijski izvještaj za 2017., rasprava i usvajanje
5) financijska analiza SPS/SP za mandat 2014.-2018., rasprava i usvajanje
6) izvještaj NO i Suda časti za prethodnu godinu, rasprava i usvajanje
7) davanje razrješnice organima upravljanja iz mandata 2014.-2018.
8) izbori za organe upravljanja SP u mandatu 2018.-2022.
9) programske osnove rada SP za mandatno razdoblje 2018.-2022., rasprava i usvajanje
10) plan rada SP za slijedeću programsku godinu, rasprava i usvajanje
11) financijski plan SP za 2018. rasprava i usvajanje
12) dodjela priznanja i zahvala
13) različito

Radno predsjedništvo:
l. Otmar Tosenberger – predsjednik
2.Hrvoje Tržić – član
3. Mila Andrić - član

Verifikacijska komisija:
l. Vlado Paljević – predsjednik
2. Franjo Matasić – član
3. Ana Tomac – član

Zapisničar:
l. Mila Andrić

Ovjerovitelji zapisnika:
l. Goran Maričić
2. Zoran Marković

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

1.

Jednoglasno je usvojen prijedlog članova za radna tijela Skupštine.
Predsjednica verifikacijske komisije iznosi podatak, da je na Skupštini prisutno 15 članica, sa 27 od 53 moguća delegata, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

2.

Izvještaj o radu SP-a i o radu SP od zadnje skupštine podnio je predsjednik Otmar Tosenberger.
Izvještaj je u u privitku zapisnika i jednoglasno je usvojen.

3.

Analizu rada SPS/SP u mandatu 2014. – 2018. ,podnio predsjednik Otmar Tosenberger.
Izvještaj je u privitku zapisnika i jednoglasno je usvojen.
Prilog u privitku zapisnika.

4.

Financijski izvještaj za 2017. godinu, izvještaj je podnio predsjednik Otmar Tosenberger.
Izvještaj je jednoglasno usvojen. Prilog u privitku zapisnika

5.

Financijska analiza SPS/SP za mandat 2014. – 2018., izvještaj je podnio predsjednik Otmar Tosenberger.
Analiza financijskog izvještaja je jednoglasno prihvaćena. Prilog u privitku zapisnika

6.

Izvještaj NO za 2017.,sastavila je predsjednica NO Natali Sikora, a izvještaj je pročitao Otmar Tosenberger. Izvještaj Suda časti umjesto predsjednika Slavka Pokorny iznio je Otmar Tosenberger.
Izvještaji su jednoglasno usvojeni. Prilog u privitku zapisnika.

7.

Davanje razrješnice organima upravljanja iz mandata 2014. – 2018., sve organe upravljanja pročitao je Otmar Tosenberger.
Jednoglasno su razriješeni svi organi upravljanja. Prilog u privitku zapisnika

8.

Izbori za organe upravljanja SP u mandatu 2018. – 2022.,
Stari satav UO SP je, u funkciji kandidacijske komisije, predložio kandidata za predsjednika u osobi Predrag Livak, član i predsjednik HPD Sokolovac Požega, dosadašnji dopredsjednik SP. Nije bilo primjedbi na prijedlog niti drugih prijedloga te je stavljeno na glasanje i jednoglasno usvojeno da Predrag Livak bude predsjednik SP u mandatu 2018-2022.

Kandidacijska komisija predlaže Skupštini da UO SP u mandatu 2018-2022 broji 7 članova, zajedno s predsjednikom (po Statutu 5-9). Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ostalih 6 članova UO na prijedlog novoizabranog predsjednika Predaga Livaka:
1. Hrvoje Tržić, PD „Krndija“ Našice
2. Otmar Tosenberger, PD“ Đakovo“ Đakovo
3. Mario Ripli, HPD“Papuk“ Virovitica
4. Krešimir Slobodnjak, HPD“Strmac“Nova Gradiška
5. Igor Nađ, PSVSŽ/HPD "Cibalia“ Vinkovci
6. Milijan Žilj, HPD“Bršljan – Jankovac“ Osijek

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Nadzorni odbor:, između sebe biraju predsjednika
1. Zoran Milaković, PD“Psunj“ Pakrac
2. Nada Razumović, HPD „Vidim“ Kutjevo
3. Anica Filipović, HPD“Bršljan – Jankovac“ Osijek

Sud časti:, između sebe biraju predsjednika
1. Slavko Pokorny, PD“Petrov vrh“ Daruvar – predsjednik
2. Krešimir Kušenić, HPD“Strmac „ Nova Gradiška
3. Mila Andrić, HPD „Belišće“ Belišće

Prijedlozi za Nadzorni odbor i Sud časti su jednoglasno prihvaćeni.

Komisije:

Komisija za školovanje:, između sebe biraju predsjednika
1. Diklić Josip, HPD“Bršljan – Jankovac“ Osijek, HGSS stanica Osijek, SPVS
2. Dražen Mlinarić, HPD „Klikun“Pleternica, HGSS stanica Požega, SPVS
3. Otmar Tosenberger, PD“ Đakovo“ Đakovo, SPVS

Komisija za SPP i PP:
1. Otmar Tosenberger, PD“ Đakovo“ Đakovo, predsjednik komisije
2. Žarko Roček, povjerenik dionice Psunj
3. Zdravko Ečimović, povjerenik dionice Požeška gora
4. Josip Zubak, povjerenik dionice Dilj gora
5. Željko Petrović, povjerenik dionice Krndija
6. Slavko Pokorny, povjerenik dionice Papuk

Komisija za povijest i informiranje:, između sebe bira predsjednika
1. Žarko Roček, PD“Psunj“ Pakrac – povijest
2. Đorđe Balić, PD“Zanatlija“ Osijek – povijest
3. Tihomir Slišurić, HPD „Strmac“ Nova Gradiška – informiranje i informatika

Komisija za priznanja:
1. Đorđe Balić, PD“Zanatlija“ Osijek
2. Antun Zlatko Lončarić, PD“Zanatlija“ Osijek
3. Drago Vrbanić, HPD „Strmac“ Nova Gradiška

Prijedlozi za sastav komisija su jednoglasno prihvaćeni.

9.

Programske osnove rada SP u mandatno razdoblje 2018. – 2022. , izvještaj je podnio novi predsjednik SP Predrag Livak.
Novi predsjednik udruge Predrag Livak , se zahvalio na iskazanom povjerenju da u idućem mandatu obnaša časnu i odgovornu dužnost predsjednika SP , a i zahvalio se dosadašnjem predsjedniku Otmaru Tosenberger na predanom radu i uloženom trudu koji je utkao u rad udruge.
Smatra da treba više poraditi na prepoznatljivosti SP izradom novih promidžbenih materijala, potrebno je više objava o aktivnostima članica na web stranici SP. Poziva sve zainteresirane koji imaju ideje i prijedloge programa da ih dostavi, te da ih zajedno razmotre i realiziraju.
Izvještaj je jednoglasno usvojen. Prilog u privitku zapisnika.

10.

Plan rada SP za slijedeću godinu , izvještaj je podnio Otmar Tosenberger.
Izvještaj je jednoglasno usvojen. Prilog u privitku zapisnika.

11.

Financijski plan za SP za 2018., podnio je Otmar Tosenberger.
Izvještaj je jednoglasno usvojen. Prilog u privitku zapisnika.

12.

Dodjela priznanja i zahvala, izvještaj nam prezentira Đorđe Balić, predsjednik komisije za priznanja.
Prijedlozi su jednoglasni usvojeni, a priznanja i zahvalnice predaje Otmar Tosenberger.

Prilog u privitku zapisnika .

13.

Različito

Sad već bivši predsjednik Otmar Tosenberger zahvaljuje svim svojim suradnicima u proteklom mandatnom razdoblju. Podsjeća nas još na dolazeće planinarske aktivnosti do kraja 2018., a to su : Anđina baraka, Prvi zadnjega, MDP i Fokina staza.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo i sjednica je završena u 13.00 sati.

Zapisničar: Mila Andrić

Ovjerovitelji zapisnika: Goran Maričić, Zoran Marković

Predsjednik radnog predsjedništva: Otmar Tosenberger

Petak, 25 Siječanj 2019 16:46

Visokogorski tečaj

Nedavno osnovani Odsjek za visokogorstvo pri udruzi Slavonski planinari ove godine planira održati 2. slavonski visokogorski tečaj za sve planinare koji imaju završenu opću planinarsku školu i dovoljno iskustva u planinama, a zainteresirani su za planinarenje po visokom gorju.

Ponedjeljak, 21 Siječanj 2019 16:15

Zadnja prvoga, 27.1.2019.

Poštovani prijatelji, pozivamo Vas na tradicionalni izlet "Zadnja prvoga". Izlet će biti održan 27. siječanj 2019. godine.

Srijeda, 16 Siječanj 2019 17:28

In memoriam - prim.dr. Tomislav Sablek

Javljamo svim planinarima da nas je zauvijek napustio najstariji požeški planinar prim.dr. Tomislav Sablek.

Prim. dr.Tomislav Sablek je rođen u Požegi 1925. godine.

Petak, 04 Siječanj 2019 19:17

21. Zimski pohod Novskim brdom

Dragi prijatelji, nadam se da ste lijepo dočekali Božić i da se spremate na ludi doček Nove godine.

U svakom slučaju, želimo Vam sretne i vesele blagdane, a mi vas sve čekamo 13.01.2019. godine na tradicionalnom Zimskom pohodu Planinarskog društva "Zmajevac" Novska.

Planinarska sekcija "Kapavac" Zakorenje poziva sve planinare i ljubitelje planina na "7. izlet na Kapavac 2019." 13. siječnja 2019. godine.

Program:

Okupljanje od 08:30 - 9:00 sati - mjesto okupljanja Staro selo Zakorenje.

U srijedu, 19. prosinca 2018. održana je konstituirajuća sjednica organa upravljanja udruge Slavonski planinari, izabranih na Skupštini SP 24. studenoga u Našicama.

Subota, 22 Prosinac 2018 09:39

Slavko Pokorny - Sliva, 1961. - 2018.

Dragi prijatelji, javljamo pretužnu vijest da našeg dragog Slive, Slavka Pokornya nema više među nama....

Stradao je nesretnim slučajem radeći oko planinarskog doma o kojem je nesebično brinuo, uređivao ga i upravljao njime - davao mu dušu...

Subota, 22 Prosinac 2018 09:37

23. memorijalni pohod Fokinom stazom 1991.

Tradicionalni 23. memorijalni pohod Fokinom stazom 1991. u našoj organizaciji 15. prosinca 2018. po snježnom vremenu okupio je preko 250 planinara i sudionika pohoda iz 14 planinarskih društava, članova HGSSa te braniteljskih udruga iz Bjelovara i Varaždina.