Prijava

Utorak, 29 Siječanj 2019 16:40

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog odbora SP, 19.12.2018.

Napisao
Ocjena
(0 glas(a)ova)

Zapisnik sa prve, konstituirajuće sjednice Upravnog odbora SP u mandatu 2018.-2022.

Sjednica je održana 19. prosinca 2018., s početkom u 19,00 sati, na poziv novoizabranog predsjednika udruge Slavonski planinari (SP) Predraga Livaka, u dvorcu "Kutjevo" u Kutjevu. Uz članove UO, pozvani su i članovi Nadzornog odbora te Suda časti kako bi se i oni konstituirali te da se svi bolje upoznamo na početku mandata.
Na sjednici su prisutni predsjednik Predrag Livak i članovi UO: Hrvoje Tržić, Krešimir Slobodnjak, Mario Ripli i Otmar Tosenberger a opravdano odsutni Milijan Žulj i Igor Nađ. Iz NO su prisutni Nada Razumović i Anica Filipović dok je Zoran Milaković opravdano odsutan. Sud časti je prisutan u punom sastavu: Slavko Pokorny, Krešimir Kušenić i Mila Andrić

U pozivu je predložen a na sjednici prihvaćen dnevni red:
1. Konstituiranje UO, NO i SČ
2. Plan rada Upravnog odbora za 2019. - prijedlozi za sadržaj i način rada
3. Razno

1)

Kako nisu izabrani na izbornoj Skupštini, UO je između svojih članova jednoglasno izabrao Hrvoja Tržića za dopredsjednika i Otmara Tosenbergera za tajnika SP. Nadzorni odbor je između sebe izabrao Nadu Razumović za presjednicu a Sud časti Slavka Pokornya za predsjenika. Time su konstituirani organi upravljanja SP. Na laže se novoizabranim komisijama da se sastanu i kostituiraju (izaberu predsjednika te usvoje operativni plan rada) te o tome podnesu izvještaj najkasnije na Izvještajnoj Skupštini SP koja će se održati 2.ožujka.

2)

Plan rada UO, prijedlozi za prioritete:

1. formiranje županijskih saveza i njihovo povezivanje u SP, statusno organizacijska pitanja
2. status i uloga stanica HGSS u SP
3. problematika ubiranja članskog doprinosa (zaostaci, iznos i način ubiranja) i financiranja rada iz drugih izvora
4. nastojati povezati/učlaniti sve planinarske udruge s područja djelovanja u SP
5. posjetiti sve župane i turističke zajednice slavonskih županija, prezentirati interese, kratkoročne i dugoročne planove SP, te dogovoriti suradnju.
6. Povezati se s razvojnim agencijama županija i gradova radi sudjelovanjima u drugim projektima i pokretanju vlastitih
7. održati sastanak s vodstvom PP Papuk o mogućnostima suradnje i problematici održavanja planinarskih putova i naplate posjete planinarima
8. edukacija/radionica za sadašnje i buduće dužnosnike članica
9. zaključiti promjene na trasi SPP i izdati novi dnevnik i promotivnu brošuru
10. osim postojećih, pronaći dodatne načine popularizacije obilaska SPP, 5uPG i drugih manje korištenih putova i obilaznica te poticati obnovu i osnivanje novih obilaznica
11. dodatno popularizirati Krndiju, Požešku i Dilj goru
12. poraditi na organiziranju rada markacista, stanica markacista, financiranje, tehnička potpora, odnosi sa šumoposjednicima itd
13. pratiti natječaje za projekte i konkurirati kao partner ili samostalno,
14. jednom godišnje organizirati izlet SP za sve članice, autobus
15. osim MDP, obilježavati i Međunarodni dan planinara, 7. ožujka (posvetiti skupštinu)
16. marketing, promotivni proizvodi, tiskovine i publikacije
17. završiti knjigu 120 godina slavonskog planinarstva (Đorđe) i Povijesnicu slavonskih planinarskih okupljanja (Roček)
18. osmisliti i ustrojiti sustav unutarnjeg informiranja kao i plasiranja informacija o našem radu (SP i članice) prema van: ažuriranje i, po potrebi, rekonstrukcija web stranice, korištenje facebook i instagram stranice na način da budu najbolje moguće iskorištene.
19. Potrebna je što veća službena prisutnost SP (UO) na akcijama, manifestacijama i Skupštinama članica
20. Prisutnost u elektronskim i tiskanim medijima

Dogovoreno je da će sjednice UO biti u različitim mjestima, po potrebi, najmanje 4 puta godišnje. Koristiti termine tradicionalnih akcija za odžavanje sjednica. Rad između sjednica će se odvijati elektronskim putem a i same sjednice se mogu održavati elektronskim putem.

Pojedine teme će se pripremati po dogovorno prihvaćenim zaduženjima članova UO u koordianciji s Komisijama SP i, po potrebi, angažiranih vanjskih suradnika

Konkretno dogovorena zaduženja:

stavka 19 - svi članovi UO, prema dogovoru
stavka 14 - Krešimir, Mario, Hrvoje - prijedlog puta, Stanica PV Slavonija
stavka 15,16 i 18 – Mario, Hrvoje i Komisija za povijest i informIranje
stavke 1 - 8 – Predrag, Hrvoje, Otmar
stavke 9 - 13 – Otmar i Komisija za SPP i PP
stavka 17 – Otmar i Komisija za povijest i informiranje
stavka 20 – Predrag, Hrvoje

Dogovoreno je da se redovna Izvještajna godišnja Skupština SP održi u Pl. domu Lapjak u Velikoj, u subotu, 2. ožujka 2019.
Prije Skupštine treba održati sjednicu UO, prethodno pripremljena informacijama i raspravom elektroničkim putem (e-mail)

 

3)

Po završetku službenog dijela, sudionici su obišli nedavno temeljito obnovljeni dvorac uz vodstvo domaćina(domara) te se zadržali u ugodnom druženju. Prije odlaska je napravljena zajedničaka fotografija.

Zapisnik sastavio Otmar Tosenberger, tajnik SP

 

PS

Iako se ne radi o događaju koji ulazi u ovaj zapisnik, neka ostane zabilježeno da smo te zimske večeri proveli zadnje lijepe trenutke s velikim čovjekom, planinarom i prijateljem – Slavkom Pokorny – Slivom. Kada smo se na rastanku pozdravljali, nismo mogli ni slutiti da će nas već slijedećeg dana zauvijek napustiti. Stradao je nesretnim slučajem, radeći na planinarskom domu Petrov vrh, kojega je toliko volio.

 

Pročitano 1183 puta Posljednja izmjena dana Utorak, 29 Siječanj 2019 16:40