Zapisnik 11. sa sastanka Upravnog odbora SPS-a 01.02.2016.

Z A P I S N I K 11 / 2015.

sa sastanak UO SPS održane dana 01.02.2016.g. u uredu SPS u Nastavno sportskoj dvorani Gradski vrt, Kneza Trpimira 23 I kat s početkom u 18 sati.


Nazočni čl. : Otmar Tosenberger , Đorđe Balić, Vladimir Pavičić, Anica Filipović, Natali Sikora i Mila Andrić ,te putem skajpa Darko Prusina opravdano odsutni : Danijel Mustafić, Vesna Bašaragin i Predrag Livak.

 

DNEVNI RED:

1) Organizacija Izvještajne godišnje skupštine i Svečane sjednice SPS prigodom 120 g. planinarstva u Slavoniji – definiranje sadržaja i pripremnih radnji

2) Statut SPS – promjene uvjetovane novim statusom prema HPS te otvaranjem novih mogućnosti kao posljedica istog

3) Različito


DNEVNI RED JE JEDNOGLASNO USVOJEN

1.točka

Izvještaj je podnio predsjednik Otmar Tosenberger. Godišnja Izvještajna skupština je 05.03.2016.g. Razgovaralo se o prostoru gdje ćemo održati skupštinu i Svečanu sjednicu. Razgovor i dogovor o pozivima gostiju na istu.

2.točka

Rasprava o statutu i promjeni zakona o sportu.

3.točka

Razvila se diskusija o navedenim točkama i to je potrajalo.

Sastanak je završio u 20 sati.


Zapisničar: 
Mila Andrić

Predsjednik:
Otmar Tosenberger